Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i olika åldrar

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på de offentliga måltiderna kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronapandemin och offentliga måltider

Den värdefulla måltiden

Uppskattade och hållbara måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Webbinarium om beredskapshandboken för offentliga måltider – anmäl dig nu!

Den 30 september, under krisberedskapsveckan, arrangerar Livsmedelsverket ett lunchwebbinarium där innehållet i den kommande beredskapshandboken för offentliga måltider presenteras - liksom hur du senare kan ta del av den och lämna synpunkter. Välkom...

Missa inte den internationella matsvinnsdagen!

Kanske minns ni att 29 september förra året var första gången den internationella matsvinnsdagen ägde rum? Nu har snart ett år passerat och det är dags att åter sätta extra mycket fokus på matsvinn onsdagen den 29 september! Det är FN som har utsett ...

SkolmatSverige i ny kostym

Förra veckan lanserades SkolmatSverige i ny design och med nya funktioner. SkolmatSverige är ett kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor att utveckla måltidens kvalitet – ur ett helhetsperspektiv! I dagsläget har nästan hälften av Sveriges alla grun...

Hösttermin och fortfarande pandemi – vad gäller?

Välkomna tillbaka till (ännu) en höst med fortsatt fokus och anpassning till coronapandemin. Vad gäller nu? Vi håller er uppdaterade! Sedan 10 augusti gäller nya regler för skolan. För barn och unga är det undervisning på plats i skolans lokaler som ...

“Jag känner mig som en riktig kock!”

" Jag känner mig som en riktig kock!" Så säger ett av de sommarlovslediga barn som deltagit på Munkedals kockfritids. För andra året i rad öppnas högstadieskolans hemkunskapskök upp för barn i åldern 6-10 år. Kockfritids är ett samarbetsprojekt mella...

Senast granskad 2021-08-23