Syna saltet - för hälsan

man i förkläde i kök

Varje år drabbas över 40 000 svenskar av hjärtinfarkt eller stroke. Högt blodtryck ökar risken för dessa sjukdomar. Och för mycket salt höjer blodtrycket.

I genomsnitt äter vi svenskar ungefär 11 gram salt per dag. Det är dubbelt så mycket salt som rekommenderat. Men de flesta tror att de äter ungefär så mycket som rekommenderas, eller bara lite mer.

I Sverige uppger en femtedel av alla vuxna att de har högt blodtryck, och närmare hälften av alla över 65 år. Över 40 000 svenskar drabbas årligen av hjärtinfarkt eller stroke. Högt blodtryck ökar risken för dessa sjukdomar.

I salt finns natrium som är viktigt för olika funktioner i kroppen. Men för mycket natrium kan höja blodtrycket, och det i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador. Hjärt- och kärlsjukdom är den allra vanligaste dödsorsaken i vårt land.

Mer än tusen sparade liv varje år

I Danmark har de räknat ut att cirka 1 000 dödsfall per år skulle kunna undvikas om danskarnas saltintag minskade med 3 gram per dag. De äter ungefär lika mycket salt som vi. Om man översätter det till Sverige, med vår folkmängd, skulle det innebära cirka 1 700 sparade liv varje år.

Med lägre saltintag skulle sjukligheten i hjärt- och kärlsjukdom sedan stabiliseras på en lägre nivå.

Syna saltet logotyp

Syna saltet

Senast granskad 2020-11-05