Införselställen för ekologiska livsmedel

Här finns information om godkända införselställen för ekologiska livsmedel

Samtliga kontrollintyg i original ska postas till Göteborgs gränskontrollstation, Port 3, Skandiahamnen, 418 34 Göteborg, då det är där dokumentkontrollen görs.

Godkända införselställen för ekologiska livsmedel från länder utanför EU i Sverige är:

  • Göteborgs hamn
  • Landvetter flygplats
  • Norviks (Stockholm) hamn
  • Arlanda flygplats
  • Södertälje hamn
  • Helsingborgs hamn
  • Malmö hamn

Eventuell provtagning görs i dagsläget vid Sveriges godkända införselställen för ekologiska livsmedel. Skulle sändningen komma in via någon annan hamn eller flygplats i Sverige och väljas ut för provtagning, är det importörens ansvar att ta sändningen till något av de godkända införselställena där provtagning kan genomföras.

Om det aktuella införselstället inte är valbart i TRACES.NT, så ska rätt myndighet väljas – det vill säga Livsmedelsverket / Swedish Food Agency

Vid frågor om den ekologiska importkontrollen är ni välkomna att kontakta eko.granskontroll@slv.se.

Senast granskad 2020-07-13