Pressinbjudan - Mötesplats livsmedelsförsörjning 28 november

2018-11-26

En robust livsmedelsförsörjning innebär att alla får mat, även vid kris och höjd beredskap. Kedjan från jord till bord har flera beroenden och aktörer och kräver planering och samverkan i förväg.
Därför arrangerar Livsmedelsverket Mötesplats livsmedelsförsörjning.

Livsmedel är ett av sju prioriterade områden i den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Livsmedelsverket ska samordna livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. Det gör vi bland annat genom att stödja och samverka med andra myndigheter och parter i deras arbete.
- Återuppbyggnaden av ett civilt försvar kommer att ta tid men det finns flera goda exempel och idéer runt om i landet som vi vill sprida och lära utav. Mötesplatsen är ett tillfälle för olika aktörer att träffas och skapa egna nätverk, säger Therese Frisell, beredskapssamordnare på Livsmedelsverket.

På programmet står erfarenheter från skogsbränderna 2018 och Snöovädret i Stockholm 2016 samt praktiska exempel på hur man arbetar med livsmedelsförsörjning på kommun-, och länsnivå samt i Försvarsmakten. Även näringslivets roll och vad vi gör om betalsystemet inte fungerar,belyses.
- Alla måste jobba med frågorna. Därför är det glädjande att intresset är så stort från många delar av samhället och att konferensen är fullbokad, säger Therese Frisell.


Media inbjuds att delta hela eller delar av dagen. Ni ser detaljerat program här.

Plats: Westmanska palatset, Stockholm.


Om du är journalist och vill ha en pressackreditering, kontakta Livsmedelsverkets pressjour, 018 – 17 53 40.