Fler gör mer - på väg mot halverat matsvinn 2030

Just nu pågår en mängd insatser och nya samarbeten för att minska matsvinnet i livsmedelskedjans olika led. För att belysa olika insatser och identifiera eventuella åtgärdsluckor bjuder projektet Regeringsuppdrag för minskat matsvinn 2017-2019 (Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket) in till möte om branschens arbete.

Välkommen!

Datum: 30 september 2019

Tid: 10.00-15.00 inkl lättare lunch. Kaffe serveras från kl 9.30

Plats: Regeringskansliet, Herkulesgatan 17

FULLBOKAT! Du kan anmäla dig till en reservlista via matsvinn@slv.se

Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Deltagandet är kostnadsfritt. Glöm inte att göra avanmälan om du inte kan komma så att någon annan kan ta din plats. Avanmälan ska göras senast den 25 september.

Kontaktperson: Ingela Dahlin, Livsmedelsverket  018-17 57 09 ingela.dahlin@slv.se

Program

9:30-10:00      Tid för registrering, kaffe & nätverkande.

10:00               Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör, inleder.

                         Statssekretare Per Callenberg, Näringsdepartementet

Matsvinnsarbetet i olika delar av kedjan

Korta presentationer från branschrepresentanter som kommer att svara på frågor som: Vilka åtgärder i handlingsplanen arbetar man med? Vilka är planerna framåt?

  • Primärproduktion: Åsa Odell, LRF.
  • Livsmedelsindustri: Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen och Anna-Karin Modin Edman, Arla.
  • Grossist och Transport: Jenny Montell, Everfresh, Anna-Lena Norrman, Martin & Servera och Maria Jonsson, Bring.
  • Dagligvaruhandel: Katarina Rosenqvist, Svensk Dagligvaruhandel och Kerstin Lindvall, ICA.
  • Restaurang och storkök: Jonas Siljhammar, Visita, Vanessa Butani, Scandic och Per Liljedahl, Sodexo.
  • Konsument: Mårten Thorslund, föreningen Matsvinnet och Jon Djerf, Avfall Sverige.

Statssekretare Gunvor Ericsson, Miljödepartementet

Vad gör Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket?
Karin Fritz, Livsmedelsverket.

Hur går samarbetena?

Korta rapporter från:

  • Hållbar livsmedelskedja. Anna Richert, WWF.
  • Plattform för frivilliga överenskommelser. Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet.
  • Nationell standard för mätning och rapportering. Kristoffer Gunnartz, IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin.

Tillsammans mot 2030

Panelsamtal: Hur ligger vi till i genomförandet av handlingsplanen? Åtgärdsluckor? Vad behövs för att vi ska nå målet?

Sara Berger, Sydgrönt, Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen, Kerstin Lindvall, ICA, Fredric Andersson, Menigo, Per Liljedahl, Sodexo  och Mårten Thorslund, Matsvinnet.

14:45- 15:00 Så går vi vidare

Summering och avslut.

Dagen modereras av Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket.
En lättare lunch serveras ca kl 12.

Senast granskad 2019-08-22