Konsument - coronavirus

Här finns svar på vanliga frågor om coronavirus. Vi uppdaterar informationen när det kommer ny kunskap och nya rekommendationer

Kan coronavirus smitta via de livsmedel jag köper i matbutiker eller via internet?

Måste jag skölja frukt och grönsaker extra noga på grund av coronaviruset?

Nej. Du behöver inte skölja frukt eller grönsaker extra noga på grund av coronaviruset. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Risken för att bli smittad med coronavirus när man tar på eller äter frukt och grönt bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att äta mat.

För att ytor och föremål som till exempel frukt och grönt ska kunna överföra coronavirus måste viruset först hamna på föremålet i fråga. Det kan ske genom att en sjuk person hostar och nyser på föremålen, eller tar på dem med virus på händerna. Om en frisk person sedan tar på föremålen och därefter tar med handen i ögon, näsa eller mun, utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

Mängden virus som överförs via föremål eller ytor är dock få jämfört med om någon i din närhet hostar eller nyser på dig.  Det beror på att viruset måste överföras i flera led från en sjuk person till en annan frisk person (till exempel hand-föremål-hand-näsa). För varje led minskar antalet virus och det minskar risken för att infekteras. När viruset legat ett tag på en yta, torkar det och förlorar gradvis sin förmåga att smitta.

Ska jag tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handsprit?

Handtvätt med tvål och vatten är bästa försvaret mot spridning av olika typer av infektioner. Tvätta händerna ofta och torka dem torra efteråt. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit. Båda sätten gör att coronaviruset förlorar sin förmåga att smitta.

Kan jag bli smittad genom att ta i redskap som till exempel en salladstång eller en livsmedelsförpackning som en smittad person har rört vid?

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där viruset finns.

För att ytor och föremål som till exempel livsmedelsförpackningar och redskap ska kunna överföra coronavirus måste viruset först hamna på föremålet i fråga. Det kan ske genom att en sjuk person hostar och nyser på föremålen, eller tar på dem med virus på händerna. Om en frisk person sedan tar på föremålen och därefter tar med handen i ögon, näsa eller mun, utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

Mängden virus som överförs via föremål eller ytor är dock få jämfört med om någon i din närhet hostar eller nyser på dig. Det beror på att viruset måste överföras i flera led från en sjuk person till en annan frisk person (till exempel hand-föremål-hand-näsa). För varje led minskar antalet virus och det minskar risken för att infekteras. När viruset legat ett tag på en yta, torkar det och förlorar gradvis sin förmåga att smitta. Med god handhygien minskar risken ytterligare.

Kan corona smitta via lösgodis?

Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter vare sig lösgodis eller andra livsmedel som det finns coronavirus på. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset på det sättet. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Risken för att bli smittad med coronavirus när man tar på eller äter lösgodis bedöms vara mycket liten.

För att ytor och föremål av olika slag, som till exempel lösgodis eller godisskopor, ska kunna överföra coronavirus måste viruset först hamna på föremålet i fråga. Det kan ske genom att en sjuk person hostar och nyser på föremålen, eller tar på dem med virus på händerna. Om en frisk person sedan tar på föremålen och därefter tar med handen i ögon, näsa eller mun, utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

Mängden virus som överförs via föremål eller ytor är dock få jämfört med om någon i din närhet hostar eller nyser på dig. Det beror på att viruset måste överföras i flera led från en sjuk person till en annan frisk person (till exempel hand-föremål-hand-näsa). För varje led minskar antalet virus och det minskar risken för att infekteras. När viruset legat ett tag på en yta, torkar det och förlorar gradvis sin förmåga att smitta. Med god handhygien minskar risken ytterligare

Vad bör jag tänka särskilt på om jag handlar eller lagar mat åt andra?

Just nu är det många som hjälper andra att handla. Förutom att stämma av med den du handlar åt vad den vill ha är det viktigt att:

  • fråga särskilt om hen har några allergier
  • tänka på att förvara kylvaror kallt, särskilt om de ska transporteras långt
  • följa Folkhälsomyndighetens råd – till exempel om att hålla avstånd. Råden kan förändras över tid så håll dig uppdaterad på vad som gäller just nu

Kan dricksvatten vara en smittväg för coronaviruset?

Nej. Det är inte troligt att coronaviruset smittar via dricksvatten.

Det beror dels på att den behandling som ingår när dricksvatten produceras är tillräckligt för att ta bort eventuella virus, dels på att viruset dör när det kommer ner i magsäckens sura miljö.  

Coronapandemin - frågor och svar

Senast granskad 2021-05-11