Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Stenbergs Vilt AB


Anläggningsnummer

814

Postadress

Ställverksvägen 29, 981 38 Kiruna

Kommun

KIRUNA

Län

NORRBOTTEN

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

III-SH III-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp)

Djurslag

fG wU wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket