Livsmedelsverkets egna exportintyg

Här finns information om intyg utfärdade av Livsmedelsverket som kan beställas av anläggningar med tillsyn av Livsmedelsverket. Intyg för köttanläggningar ingår inte här. Företag med tillsyn av annan myndighet måste vända sig till den myndigheten.

Intyg för lågriskprodukter 

Om ett importland utanför EU kräver ett hälsointyg för ett livsmedel med låg risk kan ett centralt intyg beställas. Intyget ska användas endast om importlandets myndighet kräver just ett sådant intyg. Inte i säljande syfte. Intyget ska kommuniceras med importlandets myndighet innan exporten startar. Vi rekommenderar att använda LIVS 300 som är ett kombinerat hälsointyg och free sale intyg. 

Beställning av intyg för lågriskprodukt

Pris

Ett intyg kostar 190 kr.

Mer än ett intyg åt gången kan endast beställas för de icke sändningsspecifika intygen. Beställning av 1, 5 eller 10 st kostar 190 kr, 50 st kostar 210 kr, 100 st kostar 230 kr och 200 st kostar 250 kr.

Följande intyg finns att beställa:

Typ av intyg Information om intyget
Intyg för lågriskprodukter. Både sändningsspecifikt och icke-sändningsspecifikt kan utfärdas. Detta intyg är det intyg som används av flest aktörer.
Intyg om BSE för mjölk och mjölkprodukter av svenskt ursprung                                                      
Intyg om BSE för mjölk och mjölkprodukter av både danskt, finskt, tyskt och svenskt ursprung
Veterinärt intyg för mjölkprodukter med intygande om värmebehandling samt dioxinkontroll
Veterinärt intyg för mjölkprodukter utan intygande om värmebehandling

Sändningsspecifikt intyg för icke animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Icke sändningsspecifikt intyg för icke animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Sändningsspecifikt intyg för animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Icke sändningsspecifikt intyg för animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

CH1 i översättning till spanska
CH2 i översättning till spanska
CH1 i översättning till ryska
CH2 i översättning till ryska
Intyg för mjölkprodukter och produkter inne-hållande mjölk angående anläggningsgodkännande med mera samt kontrollprogram för dioxin
Intyg om radioaktivitet
Intyg om radioaktivitet i mjölk med gränsvärde lägre än 10 Bq/kg
Intyg om radioaktivitet för mjölkprodukter av både finskt och svenska ursprung
Intygande om kommunal kontroll
Intygande om kommunal kontroll på spanska
Intygande om att Livsmedelsverket är kontrollmyndighet över anläggningen

Mer information 

Senast granskad 2020-04-21