Ny handbok om cyanobakterier i dricksvatten

2018-11-28

Cyanobakterier är mikroskopiska organismer som finns naturligt i sjöar och vattendrag. Massförekomst av cyanobakterier kallas algblomning och är ett stort hot mot dricksvattenproduktionen. Livsmedelsverket publicerar idag en handbok för att producenter av dricksvatten på olika sätt ska kunna motverka och hantera toxisk algblomning.

Vissa arter av cyanobakterier kan bilda gifter, så kallade cyanotoxiner, som kan ge akuta och allvarliga hälsoeffekter hos människor och djur. Antalet toxiska algblomningar ökar över hela världen varje år och kan bland annat kopplas till högre genomsnittlig vattentemperatur (global uppvärmning) och övergödning av sjöar och floder som ett resultat av stads-, industri- och jordbruksverksamhet.

Algblomningar utgör också ett hot mot svensk dricksvattenproduktion. Under 2017 drabbades två dricksvattentäkter i Norrbottens och Kalmar län av allvarliga algblomningar. I ett av fallen resulterade händelsen i ett veckolångt stopp i leveransen av dricksvatten till konsumenterna.

– Kunskapen om algblomning varierar mycket hos producenterna. Handboken kommer att bidra till ökad kunskap om hur man löser problem som uppstår, men också skapa bättre förebyggande arbete så vi kan undvika avbrott i dricksvattenförsörjningen, säger Sandra Strandh, statsinspektör vid Livsmedelsverket.

Handboken informerar om hur algblomningar uppstår, vilka olika cyanotoxiner som finns, åtgärder vid cyanotoxiner i dricksvatten samt hur provtagning och analys bör genomföras. Handboken är den andra i en serie handböcker om dricksvattenrisker som Livsmedelsverket kommer att publicera. I handboken finns även rekommenderade åtgärdsgränser för olika typer av cyanotoxiner som indikerar när producenten bör vidta åtgärder.

I Sverige finns ca 5 600 registrerade dricksvattenanläggningar. Cirka 50 procent av Sveriges befolkning försörjs med dricksvatten från sjöar och vattendrag och kan påverkas av cyanotoxiner. Grundvattenverk med konstgjord infiltration kan också påverkas av cyanotoxiner.

Länkar

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets pressjour 
018-17 53 40