Frågor och svar om förslaget till ny riskklassningsmodell finns samlade på Kontrollwiki

2021-04-23

Är den ökade kontrollen för anläggningar som producerar livsmedel för känsliga konsumentgrupper borta? Hur kommer det sig att Livsmedelsverket anser att det är lämpligt att minska kontrolltiden i det sista ledet och öka kontrolltiden för verksamheter i tidigare led? Det är några av frågorna som har inkommit till Livsmedelsverket gällande förslaget till ny riskklassningsmodell. Läs svaren på dem, och andra vanliga frågor på vår nyskapade fråga-svar-sida i Kontrollwiki.

Livsmedelsverket arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram en ny riskklassningsmodell. Förslaget till ny riskklassningsmodell planeras att gå ut på remiss under hösten 2021.

I januari i år hölls digitala samråd där Livsmedelsverket presenterade förslaget till den nya riskklassningsmodellen och en plan för det fortsatta arbetet. Arbetet med den nya riskklassningen är flerårigt och löper fram till 2024.

Efter de digitala samråden har en hel del frågor kommit in till Livsmedelverket. Vi har nu sammanställt de vanligaste frågorna och svaren och publicerat dem på Kontrollwiki.

Exempel på frågor som besvaras där är:

  • Är den ökade kontrollen för anläggningar som producerar livsmedel för känsliga konsumentgrupper borta?
  • Hur kommer det sig att Livsmedelsverket anser att det är lämpligt att minska kontrolltiden i det sista ledet och öka kontrolltiden för verksamheter i tidigare led?
  • Vad händer med de anläggningar som idag är placerade i erfarenhetsklass C?

För frågor kontakta oss på riskklassning@slv.se