Det polska köttet spåras för att tas bort från marknaden

2019-01-31

Några företag i Sverige har tagit emot kött från den polska köttanläggningen ELKOPOL som misstänks ha slaktat sjuka djur som inte kontrollerats av myndigheter. Företagen arbetar nu för att spåra och stoppa köttet.

– Inget tyder på att de svenska företag som köpt kött av det polska företaget har gjort något fel. Vi har i dagsläget inte heller misstankar mot annat polskt kött, säger Louise Nyholm, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Företagen undersöker nu om de sålt köttet vidare och i så fall till vem, för att det ska kunna stoppas och tas bort från marknaden. Företagens arbete med att spåra och stoppa köttet övervakas av kontrollmyndigheterna, som är Stockholms stad respektive Livsmedelsverket.

Totalt handlar det om cirka 250 kilo kött. Den aktuella köttanläggningen ELKOPOL har godkännandenummer 14160202.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40