Import - vegetabiliska livsmedel

Livsmedel som inte är säkra ska inte komma in i EU. Därför finns det regler för import av vissa vegetabiliska livsmedel från länder utanför EU. Du som importerar eller funderar på att börja importera varor kan också läsa vår   Importguide med information om import från Jordbruksverket, Tullverket och Livsmedelsverket.

Ska du importera vegetabiliska livsmedel?

De flesta livsmedel från växtriket som importeras till Sverige från länder utanför EU behöver inte kontrolleras vid gränsen. Då behöver du bara kontakta Tullverket. Det finns dock några undantag.  Gå igenom följande fem punkter och ta reda på om de rör dina varor:

Fyll i blanketten för provsändningar och skicka den med e-post till gränskontrollstationen. Gränskontrollen gör en bedömning av sändningen och skickar blanketten i retur via e-post. Blanketten kan du behöva visa för Tullverket när du ska förtulla din sändning.

Det är tillåtet att ta in vegetabiliska livsmedel för privat bruk. Vegetabilier som ska gränskontrolleras får oftast tas in utan gränskontroll om de tas in för privat bruk. Det måste dock bedömas från fall till fall. Den som tar in det vegetabiliska livsmedlet måste visa att det är en rimlig mängd som inte är för kommersiellt bruk. Kontakta någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer.

CITES/hotade arter

Om livsmedlet kommer från en hotad växtart omfattas det av de så kallade Cites-reglerna. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Senast granskad 2019-09-06