Nätverket för mat, måltider och intellektuell funktionsnedsättning - träff 6 september - FULLTECKNAD

2018-06-07

Livsmedelsverket bjuder in till träff för Nätverket för mat, måltider och intellektuell funktionsnedsättning i Växjö den 6 september. FULLTECKNAD! Möjlighet finns att ställa sig på väntelista för ev återbud.

Nätverket är öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Nätverksdagen innehåller föreläsningar och diskussioner kring arbetet med att främja bra matvanor i verksamheter som vänder sig till denna målgrupp. Vi får ta del av medlemmarnas egna presentationer samt diskutera kring vilket stöd som finns och vad som saknas för att utveckla arbetet på området. Vi har också bjudit in Svein Olav Kolset, professor i näringslära vid Oslo universitet, för att berätta mer om den forskning som finns kring mat och hälsa hos människor med intellektuell funktionsnedsättning.

Deltagande i nätverksträffen är kostnadsfritt men utgifter för resa och eventuellt boende bekostas av deltagarna själva. Boka resa och hotellrum i god tid, det är många som tar sig till Växjö denna helg. Vi samarbetar med Växjö kommun och deras stora mötesplats MAT2018 som hålls 7-8 september.