Kosttillskott kan inte stoppas på grund av höga halter av vitaminer och mineraler

2019-01-21

Kommunerna kan inte längre lägga saluförbud för kosttillskott med hänvisning till höga halter av vitaminer eller mineraler, enligt en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Men Livsmedelsverket arbetar för att kommunerna ska kunna agera mot kosttillskott som kan medföra fara för konsumenten.

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen upphävt ett saluförbud av ett kosttillskott utfärdat av en kommun. Kommunens beslut grundade sig i att halten av D-vitamin i kosttillskottet översteg det UL (Upper Level) som den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) fastställt som den högsta säkra dygnsdosen. Högsta förvaltningsdomstolen bedömer dock att det saknas tillräcklig grund i gällande lagstiftning, och har genom domen upphävt beslutet.

- Även om förgiftningar av vitaminer och mineraler från kosttillskott är väldigt ovanliga är det viktigt att kommunerna har möjlighet att skydda konsumenterna mot produkter som kan vara skadliga, säger Astrid Walles Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.

Kommunerna kommer att kunna besluta om saluförbud när det finns antingen EU-gemensamma maximivärden på vitaminer och mineraler i kosttillskott eller motsvarande nationella maximivärden. I väntan på EU-gemensamma värden arbetar Livsmedelsverket sedan 2017 på regeringens uppdrag med att ta fram sådana halter på nationell nivå.

Risker med kosttillskott och mineraler

Alltför höga doser av vitaminer och mineraler kan vara skadliga för kroppen. För vissa ämnen är det relativt liten marginal mellan vad som är nyttigt för kroppen och vad som kan leda till negativa effekter. Exempel på detta är A-vitamin och jod. Upper level (UL) är hur mycket av vitaminet eller mineralen som du inte bör överskrida per dag under en längre tid.

Mer information för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour, 018 – 17 53 40