Inte ofarligt att dricka alkohol när man är gravid

2017-09-15

De senaste veckorna har det spridits missvisande påståenden i medierna om att 5-6 glas vin i veckan under graviditeten skulle vara ofarligt. Vi är bekymrade. Faktum är att forskningen inte har kunnat slå fast en nivå av alkoholkonsumtion som är riskfri för fostret.

Livsmedelsverkets råd om att avstå från alkohol under graviditeten delas av många andra länder – alla nordiska länder, Tyskland, Storbritannien och USA. Även Frankrike, som ofta påstås ge grönt ljus för vin under graviditeten, avråder i själva verket helt från alkohol.

Hur känsligt fostret är beror inte bara på mängden alkohol, utan på flera andra faktorer, bland annat

  • när under graviditeten kvinnan dricker, eftersom olika skeden i fosterutvecklingen är olika känsliga
  • hur fort alkoholen bryts ner i kroppen kan skilja sig åt mellan olika kvinnor.
  • genetisk sårbarhet hos fostret, vissa foster kan vara känsligare.

Det går därför inte att säga att det finns någon säker gräns för konsumtion av alkohol under graviditeten.

Folkhälsomyndigheten går för närvarande igenom aktuell forskning inom området låg- och medelhög alkoholkonsumtion vid graviditet och effekter på fostret, och vi kommer förstås att ta del av deras underlag när det är klart. I dagsläget finns dock inget som tyder på att det kommit nya forskningsrön som skulle innebära att nuvarande råd behöver ändras.

Vi är också oroade över andra felaktigheter som sprids. Det gäller särskilt påståenden om att miljögifter i fisk inte skulle vara så allvarligt för gravida, och att man inte behöver vara försiktig med för mycket salt till spädbarn.