Hormoner

Inom EU är det förbjudet att använda hormoner för att få djur att växa fortare. Att använda hormoner  är endast tillåtet för speciella behandlingar.

 I USA, Nya Zealand och Australien är fortfarande ett fåtal hormoner tillåtna för att få djur att växa fortare.

Fördjupning

Hormoner som har tillväxtbefrämjande egenskaper är

  • könshormoner
  • tillväxthormoner
  • beta-agonister.

Könshormoner

Könshormoner kan indelas i androgener, östrogener och progestagener.

De kroppsegna könshormonerna är gemensamma för de flesta däggdjur. Dessa bryts ner lätt i levern efter man fått i sig dem via maten och är därför ingen hälsorisk.

Syntetiskt framställda könshormoner har oftast längre verkningstid och högre biologisk aktivitet. Därför kan lägre doser av ett syntetiskt hormon ge samma effekt som en högre dos av ett kroppseget hormon. Dessutom kan de syntetiskt framställda hormonerna vara biologiskt aktiva även efter man fått i sig dem via maten. Därmed kan de vara en hälsorisk.

Beta-agonister

Beta-agonister är substanser som påverkar det autonoma nervsystemet och används terapeutiskt för att vidga luftrören. Beta-agonister påverkar muskeltillväxt genom att minska proteinnedbrytning och öka fettnedbrytning.

Exempel på syntetiskt framställda beta-agonister är klenbuterol, salbutamol och mabuterol. Akuta förgiftningsfall har förekommit efter illegal användning av beta-agonister i Spanien och Frankrike. Personer som ätit lever som innehållit rester av klenbuterol har fått muskelkramper, hjärtklappning, huvudvärk och muskelsmärtor. Även dödsfall har inträffat.

Positiva prover av beta-agonister och hormoner har påvisats i köttkontrollen i flera EU-länder. I Livsmedelsverkets kontroll av inhemska och importerade animalieprodukter har dock inga positiva prover av beta-agonister och hormoner påträffats.

Inom EU är hormonanvändning till djur endast tillåtet för speciella behandlingar och regleras av gemensamma EU-regler. De hormoner som används i terapeutiskt syfte har utvärderats, och har gränsvärden som gäller inom EU samt karenstider som gäller nationellt.

Senast granskad 2018-08-27