Reviderade branschriktlinjer för Sport- och viktminskningsprodukter

2019-08-20

Branschriktlinjer för säkra sport- och viktminskningsprodukter från Svensk egenvård är reviderade och bedömda av Livsmedelsverket. Riktlinjerna finns nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats

Den första versionen av branschriktlinjerna togs fram 2011. Därefter har riktlinjerna reviderats 2014 och nu 2019.

Branschriktlinjerna har setts över i sin helhet och uppdaterats utifrån ny lagstiftning som till exempel:

  • Förordning (EU) nr 2017/1798 med särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll och
  • Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2016:11 om komplett kostersättning för viktkontroll.

Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Riktlinjerna ger råd till företag och andra om hur de kan leva upp till lagkraven, men är också ett stöd för kontrollpersonalen. Även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan ha nytta av riktlinjerna.