Förbättringar i livsmedelskontrollen, men mer samverkan mellan myndigheter behövs

2019-11-12

Livsmedelskontrollen genomförs inte alltid där den behövs mest. Och det finns stora variationer mellan olika kontrollmyndigheter. Det är två av slutsatserna i Livsmedelsverkets utvärdering av den svenska livsmedelskontrollen 2018.