Saudiarabien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Saudiarabien.

Generellt

Information om import av livsmedel till Saudiarabien kan hittas på den ansvarige myndighetens hemsida, Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Livsmedlet som exporteras till Saudiarabien måste uppfylla the GCC Standardisation Organisation (GSO) standarder.

Mejeriprodukter

Det är möjligt att exportera mjölkpulver till Saudiarabien med ett intyg som Livsmedelsverket tagit fram. Detta intyg är dock inte förhandlat med Saudiarabien, därför bör den som vill använda det först kontrollera att Saudiarabien kommer att acceptera det. Vid intresse, kontakta exportfragor@slv.se.

Kött från nöt, gris och fjäderfä, dess produkter samt ägg

Anläggningar som önskar exportera dessa produkter måste ansöka via Livsmedelsverket till SFDA om särskilt godkännande. Processen innefattar besvarande av frågeformulär och avgiftsfinansierade inspektioner i Sverige.

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar kan Saudiarabien införa restriktioner i exporten. Mer information kan hittas på Jordbruksverkets hemsida.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Saudiarabien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2018-09-21