Ändring av EU-beslut 2011/163 Uppdatering vad gäller vilka tredjeländer som har godkända restsubstansplaner. Ändrad genom EU-beslut 2019/525

2019-04-01

Om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/525