Nyheter

Här kan du läsa Livsmedelsverkets pressmeddelanden, debattartiklar och kommentarer några år tillbaka i tiden. Prenumerera på utskicken via e-post gör du längst ner i sidfoten på webbplatsen. 

 • Nästan alla har koll på Nyckelhålet – och mer än hälften väljer det i butiken

  Nyckelhålet är en av de mat-märkningar som konsumenter känner till allra bäst. 97 procent av alla konsumenter i Sverige har hört talas om Nyckelhålet. Det gäller oavsett kön, utbildningsnivå, inkomst och bostadsort. Kännedomen är något lägre bland unga, men de som känner till märkningen är å andra sidan mer positiva till den än äldre. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket.

  2021-04-15 - Pressmeddelanden

 • Korsallergi ger ofta milda symtom

  För vissa kan en matallergi innebära stora risker, men för en del behöver det inte vara så farligt. Det gäller exempelvis de personer som är allergiska mot björkpollen och som därför även reagerar på hasselnötter, äpplen eller mandel.

  2021-04-13 - Pressmeddelanden

 • Lokalpolitiker nyckelgrupp för att utveckla de offentliga måltiderna

  Beslutsfattare i kommuner och regioner anser att måltiderna i vård, skola och omsorg är viktiga för att förbättra resultaten i kärnverksamheten och för att nå övergripande hållbarhetsmål. Men upplever samtidigt att de ofta saknar den helhetssyn som krävs för att utveckla måltiderna. De engagerar sig istället i enskilda sakfrågor, till exempel var maten tillagas eller andelen ekologiskt.

  2021-04-12 - Pressmeddelanden

 • Lika mycket fiber och mineraler i glutenfria produkter

  Glutenfria produkter innehåller lika mycket fiber och viktiga mineraler och är på så sätt lika nyttiga som motsvarande produkter med gluten. Det visar en nordisk studie som Livsmedelsverket medverkat i.

  2021-04-08 - Pressmeddelanden

 • Nya regler för livsmedelskontrollen från 1 april

  Första april kommer ny livsmedelslagstiftning som bland annat gör det lättare att motverka livsmedelsfusk. En nyhet är att myndigheterna som kontrollerar exempelvis kosttillskott får köpa dem utan att ge sig till känna som myndighet.

  2021-03-31 - Pressmeddelanden

 • Lärdomar från pandemin vävs in i arbetet för en stark livsmedelsförsörjning

  Det har inte uppstått någon livsmedelsbrist, även om många företag har drabbats hårt av pandemin. Trots det behövs bättre framförhållning och bättre möjlighet att ställa om verksamheter, eftersom ingen vet hur nästa kris ser ut. Det är några av de slutsatser som Livsmedelsverket och Jordbruksverket drar avseende livsmedelsförsörjningen under pandemin. Rapporten lämnas idag till regeringen.

  2021-03-31 - Pressmeddelanden

 • Mer öppenhet och insyn kring bedömningar av risker i livsmedelskedjan

  Nu blir det lättare för EU:s medborgare att få insyn i arbetet – och kunna ta del av vetenskapliga uppgifter – kring risker i livsmedelskedjan. Nya regler innebär en lång rad ändringar i syfte att skapa större öppenhet kring hur risker bedöms och hanteras inom EU.

  2021-03-26 - Pressmeddelanden

 • Ny undersökning om matsvinn: Många har svårigheter med skillnaden på datummärkningarna

  De flesta vet att det kastas för mycket mat, men det räcker inte för att minska svinnet. Fler behöver lita på sina sinnen, våga äta matrester som stått mer än några dagar i kylskåpet och förstå skillnaden mellan olika datummärkningar.

  2021-03-18 - Pressmeddelanden

 • Lättare att sälja vildsvinskött med nya regler

  Vildsvinsstammen i Sverige behöver minska kraftigt vilket kräver insatser på många områden. Livsmedelsverket lämnar nu förslag till regeringen på ny lagstiftning som ska göra det lättare för jägare att sälja vildsvinskött till konsumenter och leverera vildsvin till butiker och restauranger.

  2021-03-16 - Pressmeddelanden

 • Testa dricksvattnet från egen brunn – varje år om småbarn ska dricka det

  Ska du tillbringa mer tid hemma eller i stugan i år och har egen brunn? Då finns det anledning att se över både tillgång och kvalitet på dricksvatten.

  2021-03-02 - Pressmeddelanden