Ändring av EU-förordning 605/2010 Om införsel av obehandlad mjölk m m till Europeiska unionen Ändrad genom EU-förordning 2019/366

2019-03-08

Om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter till Europeiska unionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/366