Livsmedelsverket träffar insektsföretagen

2017-11-16

Maten är viktig – för konsumenterna, för företagande och sysselsättning, för klimat och hållbarhet. Den handlar om hälsa och framtid. Att använda insekter som mat berör allt detta. Därför träffar Livsmedelsverket idag insektsföretagen för en dialog.

Livsmedelsverkets huvuduppdrag är att ingen ska bli sjuk av maten, eller lurad. Samtidigt ska verket underlätta och skapa goda förutsättningar för livsmedelsföretagandet. Så hållbart och klimatsmart som möjligt.

– I Sverige har vi höga krav på livsmedelssäkerhet. Tack vare det litar svenska konsumenter också på att maten är okej, att det inte finns okända farligheter i den. Det är bra och ett förtroende vi ska vara rädda om, säger Jan Sjögren, chef i livsmedelskontrollen, Livsmedelsverket.

Att frågan aktualiseras nu beror på en ändring av lagstiftningen som träder i kraft januari 2018 och som gör det ännu tydligare att företag som vill sälja insekter som mat i EU måste få ett godkännande först.

Utgångspunkten i lagen är att det måste finnas tillräcklig kunskap om ett nytt livsmedel innan det godkänns för försäljning. Det gäller i hela EU och det gäller insekter. Riskerna det kan handla om är farliga ämnen, smittor eller allergier.

Livsmedelsverket har nu bjudit in ett antal svenska insektsföretag till ett möte för att ha en dialog om hur företagen ser på frågan, vilka kunskaper som finns om insekter som mat, vilken kunskap företagen behöver om livsmedelssäkerhet, och om hur Livsmedelsverket kan medverka för att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt.

– Livsmedelsverket är så klart positivt till nyföretagande, till innovation och nya livsmedel, och vill inte i onödan stå i vägen för något som kan bli framtidens klimatsmarta mat, säger Jan Sjögren.

Fakta

Sedan 20 år tillbaka är det förbjudet att sälja insekter som mat i Sverige och EU. Det beror på att insekter är nya livsmedel och måste godkännas eftersom de inte har producerats, sålts eller konsumerats i EU innan 1997.

Trots förbudet säljs och produceras mat av insekter i några EU-länder. Det beror på att lagen inte är tillräckligt heltäckande för att leva upp till intentionen att klassa alla former av insektsprodukter som nya livsmedel.

Från och med årsskiftet ändras lagen på ett sätt som gör det ännu tydligare att de företag som vill sälja insekter i EU måste få ett godkännande via en prövning av ett vetenskapligt underlag som företaget presenterar.

Ytterligare information för journalister:

Livsmedelsverket pressjour 018 – 17 53 40