2012 nr 21 - Dioxin- och PCB-halter i fisk och andra livsmedel 2000-2011
Ladda ner

(PDF 2,1 MB)