E 952 - Cyklamater


Gäller Cyklaminsyra, Kalciumcyklamat och Natriumcyklamat. Syntetiskt. Icke energigivande. Är ca 30 gånger sötare än vanligt socker. Får användas till många produkter, t ex drycker, desserter, lättsockrad sylt och kosttillskott. Samlingsnamnet är cyklamat. För ytterligare information om cyklamater se under rubriken sötningsmedel i den vänster spalten.

E-nummer

E 952

Typ

Sötningsmedel