Aktiviteter Animaliska biprodukter 2018-2021

Animaliska biprodukter

Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål 2018-2021 och indikatorer som mäter måluppfyllnad.

Mål: Medvetna verksamhetsutövare för god hantering av ABP.

Indikatorer:

 • Antalet deltagande vid informationsinsatser, Statistik
 • NKI (nöjd kund index): Kunskapsnivån före och efter informationsinsats enligt deltagarens egen bedömning
 • Ökning/minskning av specifika avvikelser funna vid kontroll, statistik, alla kontrollmyndigheter

Åtgärder:

 • Kompetenshöjande insatser för ABP-verksamheter
 • Stödja branschen
 • Enkelt och lätt att hitta information och förståelse av ansvarstagande

Aktiviteter:

 • Information och dialog med branschen kring riktlinjer för avfallsförbränningsanläggningar (JV, 2019-2020)
 • Information om risker och märkning vid/av färsk fodertillverkning (JV, 2019-2020)
 • Se över skriften miljöhusesyn (JV, 2019)
 • Stödja branschen att fram riktlinjer för Dagligvaruhandeln (JV, 2019)

Mål: Skapa förutsättningar för en god ABP-kontroll.

Indikatorer:

 • NKI (till operativa kontrollmyndigheter): Upplevd ökad flexibilitet efter omarbetad riskklassificeringsmodell jämfört med före omarbetningen (2019-2020)
 • NKI (till operativa kontrollmyndigheter): Hur upplevs förutsättningarna vara för att kunna genomföra en god ABP-kontroll? (Nolläge: 2018. Årliga uppföljningar i samband med rapportering)

Åtgärder:

 • Kontrollföreskrift – lyfta ur och omarbeta riskklassificeringsmodellen inkl. utveckla riskanalys
 • Kompetenshöjande åtgärder – utbildning m.m.
 • Förbättrad och förenklad rapportering av kontroll för att möjliggöra bättre analys av kontrollen

Aktiviteter:

 • Riskklassificeringsmodellen lyfts ur föreskriften och ersätts med beslut (JV, 2018-2019)
 • Omarbeta och utveckla riskklassificeringsmodellen inkl. utveckla riskanalys (JV, 2019)
 • Riktad information och vägledningar till kommunala inspektörer(två pilotprojekt, "Kontroll av hantering av matavfall från restauranger och storkök" samt "Kontroll av förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen" (JV, 2019)
 • Pilotprojekt 2019: Nergrävning av ABP och ABP som uppstår på livsmedelsanläggningar
 • Utbildningsinsatser för kommuninspektörer (JV, 2018-2020)
Senast granskad 2018-08-30