WHO bjuder in Livsmedelsverket för att prata klimatanpassad dricksvattenförsörjning

2019-04-03

Sveriges arbete för att anpassa sin dricksvattenförsörjning till ett förändrat klimat blir internationellt uppmärksammat. På torsdag den 4 april talar Livsmedelsverkets expert för världshälsoorganisationen WHO:s arbetsgrupp om vatten och hälsa.

– Sverige är bland de första att arbeta med klimatanpassning av dricksvattenproduktionen. Därför vill andra lära av hur vi involverat dricksvattenproducenter och andra ansvariga för att få dem att inse att de själva måste göra något, säger Pär Aleljung, projektledare för arbetet med den handbok om klimatanpassad dricksvattenförsörjning som nyligen presenterats.

Utöver att ta fram själva handboken med tänkbara konsekvenser, exempel, förslag på åtgärder och analysverktyg har Livsmedelsverket tillsammans med länsstyrelserna haft workshopar med dricksvattenproducenter, ansvariga vid kommunala förvaltningar och politiker i flera län.

Inbjudan från WHO kvitto på ett lyckat projekt

Att få tala för WHO är en unik möjlighet.
– Det här är ett kvitto på att vi, tillsammans med alla samarbetsparter, har gjort ett bra jobb med handboken. Men det stora arbetet – att ställa om produktion och användning utifrån klimatförändringarna – måste kommunerna och dricksvattenproducenterna göra, säger Pär Aleljung.

Klimatanpassning ett långsiktigt arbete

– Risken för torka är stor även i sommar och flera kommuner i Sverige har redan infört bevattningsförbud. Samtidigt handlar klimatanpassning om att även långsiktigt bygga bort riskerna genom att anpassa sin verksamhet i förväg. Mitt råd är att göra en första analys om vad som händer om förra sommarens situation upprepas flera år i rad och sedan börja jobba, säger Pär Aleljung.

Samarbete mellan flera myndigheter

Handboken för klimatanpassad dricksvattenförsörjning togs fram tillsammans med SGU, SMHI, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Vattenmyndigheten, HaV, MSB, Kemikalieinspektionen, länsstyrelserna, SKL, Svenskt Vatten, VA Syd, Sydvatten, Kretslopp och vatten Göteborgs Stad, Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Uppsala Vatten.