Argentina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Argentina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Ansvarig myndighet i Argentina för import av livsmedel är the National Service of Food Safety and Quality (SENASA). Livsmedel som innehåller minst 60 % animaliska ingredienser ska medföljas av ett hälsointyg vid export till Argentina. Importören ska föranmäla importen. 

Listning för export

EU godkänd producent, ompackeri och lager av produkter med animaliskt ursprung ska vara listade för export vid SENASA med hjälp av Livsmedelsverket. 

Anläggningar som vill ansöka för listning via anmälningsblanketten LIVS 150 till Livsmedelsverket.

Fiskprodukter

Anläggning som exporterar fiskprodukter ska listas för export. Mer information om listning se längre upp. Ett hälsointyg finns publicerat längre ner på sidan.

Griskött, nötkött, fjäderfäkött

Export är inte möjlig för dessa produkter.

Mjölkprodukter

EU godkänd anläggning för obehandlad mjölk och mjölkprodukter ska vara listad för export till Argentina. Även ompackeri och lager ska vara listad för export. Mer information om listning se längre upp. Ett hälsointyg finns publicerad längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Argentina kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-09-10