Singapore

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Singapore. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Produktionsanläggningar som vill exportera animaliska livsmedel till Singapore måste listas/registreras av SFA. Frysanläggningar är inte berörda. 

Nötkött och nötköttsprodukter

Färskt nötkött (kylt/fryst) och processade nötköttsprodukter kan exporteras från listade anläggningar. Export ska ske på intyg som hittas längre ner på denna sida.

  1. namn på produkten
  2. produktspecifikation, tillverkningsprocessen och hållbarhetstid för produkten 
  3. detaljerad innehållsdeklaration med innehållet av respektive ingrediens i procent; nötköttets ursprung (till exempel åldern på de slaktade djuren), eventuellt mekaniskt urbenat kött, inälvor, nervvävnad
  4. flödesschema för tillverkningen av produkten samt kvalitetskontrollprogram. De kritiska kontrollpunkterna (CCP) och kontroll av förvaringstemperatur för den slutgiltiga produkten måste anges i flödesschemat

Griskött och grisköttsprodukter

Färskt griskött (kylt/fryst) och processade grisköttsprodukter kan exporteras från listade anläggningar. Export ska ske på intyg som hittas längre ner på denna sida.

Fjäderfäkött

Sverige är inte godkänd för export av färskt (kylt/fryst) fjäderfäkött. För att få exportera måste Sverige genomgå en godkännande process.

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till Singapore.
  2. Singapore gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  3. Singapore genomför en landsinspektion i Sverige.
  4. Singapore genomför anläggningsinspektioner i Sverige. 
  5. Intresserade anläggningar listas för export och exportintyg förhandlas. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Intresserade företag kan hitta mer information om exportansökan på vår första sida om export. 

Skalägg

Myndigheterna i Singapore efterlyser företag/anläggningar som är intresserade av att exportera hönsägg till Singapore. För att bli godkänd och listad som exportanläggning av Singapore ska anläggningen, förutom att vara godkänd av svenska myndigheter, vara "bio-secured" och vara fri från Salmonella enteritidis enligt ett av Singapores myndigheter godkänt provtagningsprogram.

De anläggningar/företag som är intresserade av export av hönsägg till Singapore ska kontakta Livsmedelsverket, se Kontaktuppgifter nedan, så hjälper vi till med ansökan.

Äggprodukter

Processade äggprodukter får exporteras till Singapore från listade anläggningar. Export ska ske på intyg som hittas längre ner på denna sida.

Mjölkprodukter

Mjölkprodukter tillverkade i Sverige kräver ingen särskild listning, då mjölkprodukter klassas som processade livsmedel (ej innehållande kött). Export ska ske med överenskommet hälsointyg som hittas längre ner på sidan.

Renkött

Sverige är inte godkänd för export av renkött till Singapore. Intresse för export anmäles till Livsmedelsverket via blankett LIVS 150. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Singapore kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Vid export till Singapore är det mycket viktigt att exportanläggningens fullständiga postadress (ej besöksadress) anges i intyget. Transportfordon/containrar ska förses med en plomb av god kvalitet.

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-09-21