Argentina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Argentina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generellt

Export av animaliska produkter från Sverige ska föranmälas av importören i Argentina och ska medföljas av ett bilateralt förhandlat exportintyg. Exportintyg/hälsointyg ska medföljas produkter som innehåller minst 60 % animaliska ingredienser. Anläggningar i Sverige, som vill exportera animaliska livsmedel, ska registrera sin verksamhet hos myndigheten the National Service of Food Safety and Quality (SENASA) i Argentina via Livsmedelsverket. För listning kontakta Avdelning Support, se Kontaktuppgifter nedan.

Fiskprodukter

Argentinas myndigheter har meddelat vilka EU-godkända anläggningar för fiskprodukter som är listade för export till Argentina. Se länk ovan.

Export är inte möjlig för dessa produkter.

Obehandlad mjölk och mjölkprodukter

Argentinas myndigheter har meddelat att alla anläggningar för obehandlad mjölk och mjölkprodukter som är EU-godkända är listade för export till Argentina. En särskild excelfil med EU-godkända anläggningar uppdateras regelbundet enligt Livsmedelsverkets anläggningslista på nätet och skickas till European Commission Delegation in Argentina, Buenos  Aires.  Livsmedelsverket har tagit fram en officiell lista över EU-godkända mjölkanläggningar i Sverige. Se länk längre upp på sidan.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Argentina kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-11