Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten (NIS)

Kraven på informationssäkerheten hos viktiga samhällsfunktioner ökar. Sedan 2018 är Livsmedelsverket därför tillsynsmyndighet för leverans och distribution av dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel.

NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav på hur samhällsviktiga tjänsteleverantörer bedriver sitt informationssäkerhetsarbete. Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för NIS-lagen inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten.

I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018. I och med direktivet ställs nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att leverantörer av samhällsviktiga tjänster, som produktion av dricksvatten, ska bli bättre på att förebygga och hantera störningar i samhällsviktiga tjänster.

Förslag på reviderat NIS-direktiv från EU (NIS2)

I december 2020 kom ett förslag på ett nytt NIS-direktiv (NIS2) från EU-kommissionen. Förslaget ska nu förhandlas och bearbetas innan det beslutas av Europaparlamentet. 

Då revideringen pågår och det ännu inte är klarlagt vad det nya direktivet till slut kommer att innefatta, går det inte i nuläget att fastställa hur detta kommer att påverka specifika organisationer. Tydligt är dock att förslaget innehåller en utökning av antalet sektorer samt att kravbilden inom respektive informationssäkerhetsområden ser ut att blir mer detaljerad.

Aktuell information

Kunskapshöjande NIS-konferens

Senast granskad 2021-01-29