Turkiet

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Turkiet. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Äggprodukter

Ett överenskommet intyg för äggprodukter finns publicerat på denna sida.

Turkiet har infört särskilda restriktioner på export av fjäderfä och fjäderfäprodukter med anledning av utbrott av fågelinfluensa i Sverige. Mer information om restriktioner för export till Turkiet publiceras på Jordbruksverkets hemsida under "mer information".

Mjölkprodukter

För export av mjölkprodukter finns två framtagna intyg, Mjölkprodukter I och Mjölkprodukter II, som är riktade till olika produkter. Intygen är framtagna från Turkiets intygskrav. Kontrollera vilket intyg som din produkt passar bäst mot i intygstexten samt i Box I.19. Ibland kan ett BSE-intyg behövas skickas med exporten. Kontrollera med din kund i Turkiet vad som gäller för din produkt.

Hudar för livsmedelsproduktion

Turkiets myndighets intyg för hudar finns publicerat på sidan längst ner. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Turkiet kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-06-24