Import - köksredskap från Kina och regionen Hong Kong

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 ska köksredskap i plast av polyamid eller melamin från Kina och regionen Hong Kong kontrolleras innan de får importeras till EU.

Bordsartiklar av polyamid/melamin omfattas inte av förordningens bestämmelser.

Gränskontroll

Gränskontroll av köksredskap i plast av polyamid eller melamin från Kina och regionen Hong Kong sker vid någon av Sveriges gränskontrollstationer.

Föranmälan och förklaringen

Sändningar med köksredskap från Kina och regionen Hong Kong som ska gränskontrolleras ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Föranmälan ska göras senast 48 timmar före det att sändningen anländer till Sveriges territorium. Importören ska fylla i och signera förklaringen utifrån förlaga i bilagan till förordning (EU) nr 284/2011 och lägga den som bilaga till CHEDD-föranmälan i det EU-gemensamma webbaserade systemet TRACES.NT. Se blankett för förklaringen nedan.

Avgifter och betalning

Importören betalar en kontrollavgift  samt eventuella kostnader för
provtagning och analys per sändning.  Avgiften höjs om kontrollen sker på andra tider än normal kontorstid.

Senast granskad 2020-05-18