Uppdaterade texter i Kontrollwiki om värmebehandling av kött samt om råbiff

2020-03-16

Informationen kan hjälpa dig att ta fram rutiner för att kunna servera säkra hamburgare som inte är genomstekta.

I korthet lyfts värmebehandling av köttytan innan malning fram som det bästa sättet att minimera mikrobiologiska risker. Vi har lagt till information om vilka krav som bör ställas på företag som köper in färdigmalet kött eller färdiga hamburgare. Ett vetenskapligt underlag om hur stor avdödning av shigatoxinproducerande E. coli (stec) som kan förväntas när hamburgare tillagas till olika temperaturer har också lagts till medan ett exempel med information om avdödning av salmonella har tagits bort.

Texterna har även till viss del strukturerats om. För att se exakt vilka förändringar som har gjorts, använd funktionen Jämför versioner som finns uppe till vänster när du är inne på respektive sida i Kontrollwiki.

Innehållet i de nya texterna har under 2019 diskuterats på de flesta länsmöten där representanter från kommuner och länsstyrelsen deltar.