Storbritannien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Storbritannien.

Generell information

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Storbritannien är myndigheten Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA).    

Från 1 januari 2021 är Storbritannien ett land utanför EU och har därmed särskilda regler för import av livsmedel till sitt land. Storbritannien inför gränskontroll i tre steg mellan 1 januari och 1 juli 2021.

Gränskontroll i tre steg

Storbritannien inför gränskontroll i tre steg vilket beskrivs i vägledningen Border Operating Model. Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, varför du som företagare förväntas hålla dig uppdaterad via webbsidan DEFRA.  

De tre stegen i grova drag:

1 Januari 2021. Levande djur, animaliska biprodukter (ABP) av hög risk samt växter och växtprodukter kommer att krävas på dokumentation. För mer information kontakta Jordbruksverket.

Animaliska livsmedel som omfattas av skyddsbeslut inom EU, som ska medföljas av ett ”intra community certificate”, ska medföljas av ett hälsointyg från 1 januari om de exporteras till Storbritannien. Det skulle kunna vara varor med skyddsbeslut till följd av aviär influensa. Ett specifikt unique notification number (UNN) nummer krävs för varor som omfattas av skyddsbeslut. Det är importören som förser exportören med numret som skrivs i I.6 No.(s) of related original certificates. UNN numret anges bara för produkter med skyddsbeslut.

1 April 2021. Alla livsmedel av animaliskt ursprung, exempelvis kött, honung, mjölk eller äggprodukter från EU ska föranmälas av importören i Storbritanniens system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) och medföljas av hälsointyg. Fysiska kontroller kan komma att genomföras. 

1 Juli 2021. Livsmedel av animaliskt ursprung ska passera gränskontrollstationer med relevant kontroll. Dokument, ID och fysiska kontroller av animaliska produkter kommer att genomföras.

Hälsointyg för animaliska livsmedel

Hälsointyg har tagits fram mellan Kommissionen och Storbritannien och dessa finns publicerade i Traces Classic. Intygen ska spegla hälsointyg för import till EU. Mer information om att utfärda intyg i Traces hittar du längre ner. Du kan också titta på intygsmodellerna som hittas på DEFRAS webbplats. Här kan du läsa om intygskraven för din produkt men dessa ska inte användas när intygen ska utfärdas. 

Utfärda hälsointyg via Traces Classic

Hälsointyg till Storbritannien nås via Traces Classic. Registrera ditt företag som användare i systemet i god tid innan exporten ska påbörjas. Koppla din användare till den exporterande anläggningen. Se till att anläggningen är registrerad som exportör.

Intygen ska fyllas i av exportören i Traces, inspektören fyller i vissa delar i systemet, intyget skrivs sedan ut för att signeras och stämplas av inspektören vid den behöriga myndigheten. Mer information om hur de olika delarna i intyget fylls i hittar du på DEFRAs webbplats.

Exportören ger importören en elektronisk kopia av hälsointyget så att denna kan ladda upp det i IPAFFS. Exportören ansvarar för att intyget i original medföljer sändningen. 

Mer information om systemet Traces kan du hitta på vår sida om "Traces (Trade Control and Expert System) i exporten". Besök också kommissionens webbsida för att läsa mer om plattformen Traces Classic. Traces Classic kommer så småningom att ersättas med Traces NT.

Ekologiska livsmedel

Från 1 juli 2021 ska ekologiska livsmedel som exporteras från Sverige till Storbritannien medföljas av ett Certificate of Inspection (COI). Kontakta ditt kontrollorgan för att få mer information. Du hittar mer information om export av ekologiska livsmedel på DEFRAs hemsida. 

Webinarier - DEFRA

Defra erbjuder webinarier till exportörer som beskriver de förändringar som införs från 1 april. De fokuserar på de särskilda åtgärder som du som företagare behöver vidta för att nå de nya kraven. Webinarierna spelas in och ska kunna nås efter dessa datum.

Inspelade webinarier:

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2021-02-25