Produktion, handel & kontroll

Vilka regler finns för mig som livsmedelsföretagare. Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om  produktion, handel och kontroll av livsmedel.

Lastbil på väg
Brexit - handel med Storbritannien

Storbritannien lämnar EU 31 januari 2020 men under 2020 sker inga förändringar till följd av det.

Livsmedelsinspektör
Vem gör vad i offentlig kontroll?

Offentlig kontroll är myndigheternas kontroll av livsmedelsföretag och livsmedel hela vägen från producent till konsument.

Senast granskad 2020-02-13