Närings- och hälsopåståenden om livsmedel

Närings- och hälsopåståenden är information om att ett livsmedel har ett särskilt näringsinnehåll eller särskilda hälsofördelar. Man får inte göra sådana här påståenden hur som helst, utan det måste finnas tydliga vetenskapliga bevis för hälsofördelen. De påståenden som har bevisad effekt och godkänts av EU-kommissionen är de som får användas. Det garanterar att den information som når konsumenterna är sann och oberoende granskad.

Näringspåståenden och hälsopåståenden

Näringspåståenden är information om att ett livsmedel har ett visst näringsinnehåll som är bra för hälsan. Hälsopåståenden talar om att ett livsmedel har en viss effekt. Informationen kan vara märkning på förpackning, information om en eller flera produkter på webbsidor, eller i reklam. All sådan information måste följa samma regler: man får bara göra påståenden som är godkända av EU-kommissionen.

Närings- och hälsopåståenden riktar sig till en allmän, frisk befolkning eller till särskilda grupper, som till exempel barn. Påståendena får inte tala om läkande eller mildrande effekter på sjukdom. Sådana påståenden får man bara göra om läkemedel.

Hur kan ett näringspåstående se ut?

Näringspåståenden talar om att ett livsmedel har ett visst näringsinnehåll som är bra för hälsan. Det kan vara att livsmedlet har extra mycket av ett nyttigt ämne eller att det har extra lite av ett ämne som är mindre nyttigt om det konsumeras i stora mängder. Exempel på näringspåståenden är:

  • "Låg fetthalt"
  • "Högt proteininnehåll"
  • "Innehåller järn"

Livsmedlet måste då innehålla en viss mängd av ämnet man gör näringspåstående om.

Nyckelhålet är en symbol för ett antal godkända näringspåståenden. Nyckelhålsmärkta livsmedel innehåller mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fetter och anses därigenom bidra till folkhälsan.

Hur kan ett hälsopåstående se ut?

Hälsopåståenden talar om att ett livsmedel har en utpekad gynnsam effekt på hälsan. De är ofta mer komplext skrivna än näringspåståenden. Exempel på hälsopåståenden är:

  • "Folat bidrar till vävnadstillväxt hos gravida"
  • "Järn bidrar till normal syretransport i kroppen"
  • "Selen bidrar till immunsystemets normala funktion"
  • "Riboflavin bidrar till att minska trötthet och utmattning".

Livsmedlet måste innehålla en viss mängd av ämnet man gör hälsopåstående om.

Hälsopåståenden kan också vara mer svepande formulerade eller bara antyda positiva hälsoeffekter. De kan förekomma i text eller i bild. Budskapet i generella påståenden måste stämma överens med ett mer exakt hälsopåstående.

Närings- och hälsopåståenden måste vara godkända av EU-kommissionen

Man får inte göra vilka närings- eller hälsopåståenden som helst om en produkt. De påståenden som får göras måste vara granskade, utvärderade och godkända av EU-kommissionen. Utvärderingen görs av kvalificerade forskare som bedömer om livsmedlet verkligen har den gynnsamma effekt som påstås. Effekten ska vara statistiskt bevisad för en allmän, frisk befolkning.

Senast granskad 2019-09-03