Föreskrifter i nummerordning 2021

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2021. För mer information se länkar under rubriken "Status"

LIVSFS Status Ämne 
LIVSFS 2021:1 Ändrar LIVSFS 2005:9
Gällande
Livsmedelsinformation till konsumenterna,märkning - Nyckelhålet
LIVSFS 2021:2 Ändrar LIVSFS 2020:6
Gällande
Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning
LIVSFS 2021:3 Ändrar LIVSFS 2014:4
Gällande
Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
LIVSFS 2021:4 Ändrar LIVSFS 2019:1
Gällande
Livsmedel för särskilda grupper
LIVSFS 2021:5 Ändrar LIVSFS 2006:21
Gällande
Avgifter, offentlig kontroll
LIVSFS 2021:6 Ändrar LIVSFS 2006:21 
Gällande
Avgifter, offentlig kontroll

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2021-05-06