Rättelse till EU-förordning 2019/934 Gällande vinodlingsområden där alkoholhalten får höjas Komplettering av EU-förordning nr 1308/2013

2019-11-12

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller vinodlingsområden där alkoholhalten får höjas, tillåtna oenologiska metoder och restriktioner som är tillämpliga på framställning och bevarande av vinprodukter, lägsta alkoholhalt för biprodukter och bortskaffande av dessa samt offentliggörande av OIV-akter

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/934