Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Totebo Kött


Anläggningsnummer

363

Postadress

Totebo Gård 2, 593 72 TOTEBO

Kommun

VÄSTERVIK

Län

KALMAR

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP IV-CP

Djurslag

B O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket