Allergenmärkning på vin

Allergener som finns listade under ingredienser i bilaga II i förordning (EU) 1169/2011 ska framgå av märkningen på alkoholhaltiga drycker

När det gäller vin innebär det att mjölk och mjölkprodukter och ägg och äggprodukter, som har använts som klarningsmedel i vin och som finns kvar i små mängder i det färdiga vinet, ska märkas ut. Även ägglysozym används i vintillverkning och ska märkas ut om det finns kvar i vinet. Sulfiter ska liksom tidigare märkas ut om vinet innehåller mer än 10 mg/l.

Den metod som har anvisats för analys av allergener i det färdiga vinet kan påvisa halter av ägg- eller mjölkprotein ned till 0,25 mg/l och mängdbestämma halter ned till 0,5 mg/l.

I kommissionens förordning (EU) nr 2019/33 anges hur märkningen ska göras. I Sverige ska uppgifterna anges på svenska* och föregås av ordet "innehåller" enligt följande:

För sulfiter: Innehåller sulfiter eller svaveldioxid
För ägg: Innehåller ägg, äggprotein, äggprodukt, ägglyzosym eller äggalbumin
För mjölk: Innehåller mjölk, mjölkprodukter, mjölkkasein eller mjölkprotein

Dessa obligatoriska märkningsuppgifter på svenska får kompletteras av en illustration, ett piktogram, utformat som en cirkel med symboler för allergenerna och texten allergener på olika språk.

När det gäller märkning med allergener från mjölk och ägg ska reglerna tillämpas på viner framställda av druvor som skördats 2012 eller senare och som märks efter den 30 juni 2012.

*Annat språk än svenska får användas för obligatoriska uppgifter om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska. Livsmedelsverket anser dock att stavningen av uttrycken "innehåller svaveldioxid"/"innehåller sulfiter", "innehåller ägg" och "innehåller mjölk" på till exempel engelska, franska, italienska och spanska skiljer sig mer än obetydligt från svenska, och uppfyller därmed inte kravet på märkning på svenska.

Senast granskad 2020-10-16