Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Runstens Gård


Anläggningsnummer

5532

Postadress

c/o Christer Larsson, Södra Runstens Sjögata 3, 386 94 Färjestaden

Kommun

BORGHOLM

Län

KALMAR

Kategori

CP

Djurslag

B O

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket