E 585 - Järnlaktat (Ferrolaktat)


Järnsalter framställda av glukonsyra eller mjölksyra. Endast till oliver.

E-nummer

E 585

Typ

Övriga tillsatser