2008 - Barcelona - Allvarlig dricksvattenbrist våren 2008 - En internetstudie augusti 2008
Ladda ner

(PDF 0,1 MB)