Föranmälan vid import av vegetabiliska livsmedel

Sändningar med livsmedel från länder utanför EU som ska gränskontrolleras ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Föranmälan ska göras via det webbaserade systemet Traces (TRAde Control and Expert System).

Föranmälan av sändningar till gränskontrollen

För att använda Traces krävs ett användarkonto, samt att organisationen/företaget finns registrerat i Traces. I undantagsfall kan föranmälan göras genom att fylla i ett pappersformulär.

Vegetabiliska produkter som omfattas av förordningarna (EG) 669/2009 och (EU) 884/2014 samt andra vegetabilier som omfattas av skyddsåtgärder med krav på gränskontroll ska föranmälas i Traces genom ett CED-dokument (Common Entry Document). CED föranmälan finns även som särskild blankett - LIVS 114.

Kontakta den gränskontrollstation där du i första hand tänker importera dina varor, så kan de demonstrera systemet.

Föranmälan ska göras senast 24 timmar före det att sändningen anländer till Sveriges territorium. En sändning som anländer under lördag eller helgdag ska föranmälas senast kl. 13.00 sista vardagen innan sändningen kommer till gränskontrollstationen.

Kontroll sker normalt första vardagen efter föranmälan, under förutsättning att originaldokument har skickats in till berörd gränskontrollstation. Om originaldokument skickas som rekommenderad post till gränskontrollstationen medför det längre handläggningstid på grund av
postens öppettider.

Senast granskad 2019-02-11