Vietnam

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Vietnam. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Den myndighet som är ansvarig för import av animaliska livsmedel i Vietnam är the Ministry of Agriculture and Rural Development. För export av animaliska livsmedel måste Livsmedelsverket ansöka om tillstånd. Animaliska livsmedel måste medföljas av ett exportintyg till Vietnam och anläggningarna ska vara listade i det landet. En godkännande process för export av färskt nötkött, färskt griskött, gelatin och kollagen pågår mellan Sverige och Vietnam. 

Fiskprodukter

De svenska anläggningar som är godkända för export till Vietnam är listade på den vietnamesiska myndigheten webbplats, avdelningen för djurhälsa. Anläggningar som vill föras upp på denna lista eller vill ändra sina uppgifter på listan ska kontakta Avdelning Support, se Kontaktuppgifter nedan. Då Vietnam har lång hanteringstid behöver vi er ansökning i god tid innan en ändring av ex företagsnamn eller produkt.

LIVS 183 Tredje land - Fisk

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Vietnam kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-11