Laboratorieverksamhet och vetenskapligt stöd

Livsmedelsverket gör analyser för säker mat och dricksvatten och för att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller.

Livsmedelsverket arbetar med metodutveckling och har utrustning och kompetens för att möta nya behov. Vi finns med som expertstöd, både när det gäller laboratoriers analyskompetens och vid riskvärdering och riskhantering och tar emot prover för analys efter överenskommelse.

Livsmedelsverket har både ett kemiskt och ett mikrobiologiskt ackrediterat laboratorium. Här utförs ca 8000 analyser varje år. Analyserna utförs för undersökningar, kartläggningar och inom offentlig kontroll.

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium inom 22 områden. Livsmedelsverket är även europeiskt referenslaboratorium för livsmedelsburna virus.

Nedan presenteras några av våra laboratorietjänster och projekt. Alla övriga finns i menyn till vänster.

GMO

Inom EU får bara godkända genmodifierade livsmedel och foder släppas ut på marknaden. För att en konsument ska veta om en produkt innehåller eller har framställts av genmodifierade organismer finns hårda märkningskrav inom EU.

One Health Harmonisation - CAP

EU-projektet har som mål att harmonisera analysprotokoll som används inom sektorerna för livsmedel, djur och hälsa samt att identifiera om det finns brister som behöver täckas. Detta kommer ge förutsättningar till att föreslå framtida studier som kan bidra till att upptäcka och karakterisera livsmedelsburna utbrott.

Tre vialer
Mikrobiologisk kompetensprovning

Är ni nyfikna på Livsmedelsverkets mikrobiologiska kompetensprovning? Klicka här för att se vilka program och parametrar som erbjuds och för att registrera er.

Senast granskad 2020-09-14