Listan över saluförbud av livsmedel - information

Listan över livsmedel med restriktioner för försäljning är en sammanställning över varor från vissa leverantörer och/eller odlare som inte får säljas utan Livsmedelsverkets medgivande.

Nästa parti följs upp

För att följa upp så att inte nästa parti av varan med samma ursprung  innehåller för höga halter av bekämpningsmedel beslutar Livsmedelsverket om uppföljande provtagning. Det innebär att nästa parti av varan undersöks av Livsmedelsverket innan den får säljas.

Vem är listan till för?

Den är främst till för företag som väljer att köpa in en vara med samma ursprung som finns med på listan över saluförbud. I sådana fall måste företaget anmäla detta till Livsmedelsverket. Varan hålls kvar till resultatet av undersökningen är klar och får inte säljas förrän besked lämnats av Livsmedelsverket.

Anmälan av varuparti

Kostnad för provtagning och analys

Kostnaden för uppföljande provtagning och analys debiteras varuinnehavaren.

Hur länge gäller beslutet?

Beslutet om uppföljande provtagning gäller tills att tre i följd godkända leveranser genomförts. Sker ingen handel med varan under två år upphävs beslutet.

Var hittar jag gällande beslut?

Gällande beslut publiceras på Livsmedelsverkets webbsida, se länk nedan. 

Kontaktuppgifter

Bekämpningsmedelskontrollen
E-post: KP@slv.se
Telefon 018 - 17 14 97, 018 – 17 53 27
 

Senast granskad 2018-01-22