EU-förordning 2019/1873 Om förstärkt offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung

2019-11-12

Om förfarandena vid gränskontrollstationer för de behöriga myndigheternas samordnade utförande av förstärkt offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och sammansatta produkter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1873