Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Ekoranchen


Anläggningsnummer

744

Postadress

c/o Benny Selberg, Gullmark 60, 915 98 Bygdeå

Kommun

ROBERTSFORS

Län

VÄSTERBOTTEN

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

V-MP V-MM

Djurslag

B

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket